Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng NamNhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam
Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam

Nhà Đẹp Phường 14, Đường Thông 10m, 1 Trệt 3 Lầu, Hướng Nam

Giá: 7,5Tỷ
Đang bán
  • Mã số:065-22
  • Số phòng ngủ:4
  • Diện tích:58(4,2x14)m2
  • Đường:10m
  • Hướng nhà:Nam
  • Vị trí:Đường 59 - Phường 14 - Gò Vấp
Nhà đẹp đường số 59 phường 14 Dt :4.20 *14 m xây dựng 1 trệt 3 lầu,4 phòng ngủ 1 phòng thờ 5wc , đường trước nhà rộng 10m thông, hướng Nam , giá 7,5 tỷ Tl

Nhà đất
cùng danh mục

Đăng ký tư vấn
  • Họ và tên:

  • Email:

  • Số điện thoại:

email